32868320 - 041

چرا صنعت یدک آذربایجان

چرا صنعت یدک آذربایجان؟

 

شرکت صنعت یدک صباغی و تولید بهترین قاب های فلزی جوشی،جک های سقفی فلزی،تخته قالبندی وتمامی تجهیزات قالبندی اعم ازپین گوه،مهره خروسکی،بلت وتمامی تجهیزات مورد نیازیک سازه راصنعت یدک صباغی تولید و به سراسر کشور بفروش می رساند.

اطمینان طرفین درمعاملات بسیار اهمیت دارد،مادر تمامی شهرهامشتری های فراوانی داریم واین خود یک امتیاز ویژه درمعامله ها برای ما است،مشتری میتواند به راحتی باتحقیق ازهمشهریان وهمکاران خود باخیالی راحت خرید کند.

درباره قالب بندی و قالب بتن فلزی

 

قالب هاای فلزی نیز برای قالب بندی بتن معماری مورد استفاده قرار می گیرند.چون بتن به آهن گالوانیزه می چسبد،باید برای ساخت قالب بتن ازآهن سیاه استفاده می شود.سطح قالب که بابتن درتماس قرارمی گیردنیزباید روغنکاری شود.

باید بخاطر داشت که پیش آمدگی در اتصالات،بهتر است روی هم قرارگیردتااثر درزقالب بر روی بتن کمتر مشهود باشد.

قالب های خاص صنعت یدک صباغی

 

برای ایجاد اشکال خاص بتن معماری می توان قالبهای فلزی با شکل وطرح موردنظر طراحی نموده وساخت.این قالب هابرای احداث گوشه های گرد، گوشه های خاص،سطوح طرح دار،محل اتصال تیر به ستون، سرستون قارچی،قرنیزپنجره ها،ورودی ها،جان پناه ها،قالب تونل،قالب نیوجرسی و…طراحی و ساخته می شود.

طراحی قالب ها

 

قالب سازه های بتنی باید بتواند در مقابل فشارهای وارده مقاومت کندوبارهای وارده را تحمل کند.برای اطمینان از مقاومت وصلبیت کافی توام با صرفه اقتصادی،قالب هاباید با همان دقت اصول مهندسی که برای طراحی اعضای اصلی سازه بتنی بکار گرفته می شوند،طراحی گردند.استفاده از سیستم قالب بندی باابعاد وآرایش پشت بندهابه صورت حدسی وتخمینی،کار صحیحی نیست وممکن است خیلی خطرناک باشد.