32868320 - 041

مکمل بتن زودگیر‎

شرح مختصری از مکمل بتن زودگیر یا زودگیر بتن در صنعت یدک آذربایجان (قالب بتن صباغی) تبریز محصولی کارآمد برپایه روانسازها دوده سیلیسی

و مواد افزودنی زودگیر کننده بتن می باشد که باعث بهبود خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیری

و ارتقا دهنده بتن سخت شده می باشداین ماده علاوه بر افزایش کارایی بتن در حالت خمیری و افزایش دوام بتن سخت شده

از طریق رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری موجب تسریع زمان گیرش بتن می شود

خواص و اثرات

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی عیار سیمان

کاهش نسبت آب به سیمان

افزایش روانی یا کارایی بتن

افزایش روانی یا کارایی بتن صورت

سهولت پمپاژ و حصول مقاومت فشاری زودرس

تسریع زمان گیرش بتن

کاهش جذب آب و آب بندی بتن

جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی

روش مصرف مکمل بتن زودگیر‎

مکمل بتن زودگیر را می توان به دو صورت به بتن افزود:
پس از اختلاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن
با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و سپس به مخلوط بتنی افزوده شود

میزان مصرف مکمل بتن زودگیر‎

میزان مصرف مکمل بتن زودگیر ۴ تا ۸ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد

نکات ایمنی در هنگام کار نمودن با هرگونه مواد شیمیایی

از ماست دستکش و عینک ایمنی استفاده شود

کاربرد های مکمل بتن زودگیر

بتن ریزی در آب و هوای سرد و مناطق سرد سیر
ساخت بتن های پرمقاومت و نفوذ ناپذیر
بتن ریزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی
ساخت بتن اسکله‌ها پول‌ها منابع
ساخت بتن تصفیه خانه ها استخرها
برای اطلاعات بیشتر در رابطه با محصولات و مشاوره رایگان با کار شناسان ما در ارتباط باشید
شماره تماس

09143112147

04132868320-22