32868320 - 041

ماله پروانه ای

جهت صاف کردن روی بتن

بتن را مثل شیشه صاف می کند

با الکتروموتورهای 2 اسب و 3 اسب و با موتورهای بنزینی یا گازوئیلی

و سایز سینی های ماله پروانه 60 سانت و 90 سانتی با مارکهای مختلف

ماله پروانه ای دستگاهی است که بعد از بتن ریزی و شمشه کشی با حرکت دوار چرخشی خود بر روی بتن باعث می شود شیره بتن بیرون بیاید و سطحی یک دست صاف و صیقلی ایجاد شود. این دستگاه را به نام های ماله هلیکوپتری ، ماله برقی و ماله موتوری نیز می شناسند. بیشترین موارد مصرف ماله های پروانه ، در کف سازی سوله، انبار، سردخانه، بیمارستان، پارکینگ و برج سازی می باشد.