32868320 - 041

قالب گرد ستون

قالب گرد ستون در اندازه های مختلف قالب بتن صباغی تبریز

جهت اجرای مقاطع گرد با قطرهای کوچکتر از 2 متر استفاده از پانا های مدولار (کمانی) مقدور نمی باشد

و چنانچه انجام پذیرد با کیفیت پایینی مواجه خواهیم بود. به همین دلیل مقاطع فوق به صورت حاص ساخته می شود.

مقاطع قالب گرد ستون

معمولا مقاطع قالب گرد ستون ها از دو سگمنت 180 درجه تشکیل می گردد و سگمنت های فوق توسط کلمس فولادی

نشکن پین گوه به یکدیگر متصل می گردند.

این کلمس ها پین گوه ها بسیار مقاوم می باشند و توسط ضربه چکش در محل خود قرار می گیرند.

قالب ستونهای گرد از نظر قطر به دو تیپ زیر تقسیم می گردند:

1- مقاطع با قطر کوچکتر از 100 سانتیمتر

2- مقاطع بزرگتر از 100 سانتیمتر تا 200 سانتیمتر

برای اطلاعات بیشتر از در مورد طرح ها و اندازه ها و برای سفارش قالب ها تماس بگیرید

تماس

09143112147

04132868320-22