32868320 - 041

قالب بتن فلزی

قالب های فلزی بتن که در نمونه هایی مانند قالب بتن فلزی برای سنگفرش، قالب فلزی بتن مانع یا حصار ،

قالب فلزی بتن برای آب رو کنار خیابان و جداول و قالب فلزی بتن پیاده رو قابل ارائه می باشند.

قالب بتن سنگفرش که از فولاد کربن ساخته می شود برای استفاده در اتوبان ، خیابان باند های هواپیما ،

محوطه های بارگیری هواپیما و محل های تاکسی رو بهترین گزینه هستند.

مانع یا حصار : که از فولاد کربن ضخیم ساخته می شود ، در فضاهای آزاد و کوچک بدون هیچ مهاربند

فرعی و در نتیجه بدون ایجاد کوچکترین مانع برای آمد و شد کارگران در این فضاها استفاده میشوند.

مزیت استفاده از قالب بتن فلزی

قالب فلزی بتن برای آب رو کنار خیابان و جداول : عمده ترین مزیت این قالب های قابلیت جمع شدن آنهاست

که می توانند در هر اندازه ای استفاده شوند.و می توانند با شیار یا بدون شیار در فاصله ی یک فوت یا 30.5 سانتی متر قرار گیرند.

قالب های  پیاده رو: این قالب ها در طول 10 فوت از فولاد کربن با مقاومت بالا و ماندگاری طولانی ساخته می شوند.

این قالب ها همچنین قابلیت جمع شدن بمنظور راحتی در حمل و نقل و انبار شدن آسان را دارا می باشد.

اتصالات قالب بتن فلزی یا مدولار

نبشی پانچ شده (punched)

کنج 5*5 بیرونی (comers5*5 External)

سکوی بتن ریزی (concrete pad)

جک شاقول کننده (jack visitors plummet)

براکت (Brackets)

سولجر (soljer)

پانل مدولار (modular panel)

مخروطی پلاستیکی (plastic cone)

مهره خروسکی (nut cockerel)

بولت بیرونی

میان بولت آب بند فنری

بولت عصایی

بولت دوسر دنده