32868320 - 041

انواع اسپیسر

اسپیسر چیست

اسپیسر عموما فضای بین میلگرد و قالب را پوشش می دهد، به ازای هر دو میلیمتر

کاهش در ضخامت بتن روی میلگرد ۵ سال عمر سازه را کاهش و از دوام و عمر سازه می‌کاهد

اسپیسرها ابزار مهمی در رابطه با پوشش بتنی و الزامی می باشند چرا که اکسیژن و رطوبت دشمنان قسم خورده میلگردها هستند

همواره دنبال راهی برای نفوذ به درون بتن و رسیدن به میلگردها ها هستند که باعث خوردگی میلگردها می شود

در نتیجه از عمر سازه می کاهد، روی میلگرد(پوشش بتنی) می تواند عامل جلوگیری از خوردگی میلگرد می شود

و نقش مهمی را در محافظت از سازه ایفا می کند.

انواع اسپیسر در فرهنگ لغت به معنای فاصله گذار است

اسپیسر بتنی

اسپیسر پلاستیکی

اسپیسر هاردفیکس