32868320 - 041

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن، در صباغی تبریز بر پایه کربوکسیلات می باشد.

ابر روان کننده کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتن می باشد و افزاینده بسیار قوی که کارایی بتن را بالا می برد، باعث می شود که ذرات سیمان پخش شود.

قبل مصرف این ابر روان کننده بتن حتما مشاورات لازم جهت استفاده را بگیرین.

شرکت فنی مهندسی صنعت یدک آذربایجان (قالب بتن صباغی) جهت مشاوره رایگان اماده پاسخگویی سوالاتتان می باشد.

ابر روان کننده بتن خواص و اثرات آن

افزایش اسلامپ

افزایش روانی یا کارایی بتن

امکان کاهش نسبت آب به سیمان حدود 30 درصد

ایجاد بتن خوش نما یا اکسپوز

افزایش انسجام و مقاومت

روش مصرف روان کننده بتن

مقدار ابر روان کننده بتن محاسبه با 2برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود.افزودنی رقیق شده به بتن در حال اختلاط به تدریج اضافه شود.توجه گردد افزودنی مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود.

کاربرد ابرروان کننده بتن

قالب های تونلی و لغزان و…

بتن های خود متراکم شونده و خود تراز شونده

بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور

قطعات بتنی پیش ساخته

نکات ایمنی که کارشناسان شرکت قالب بتن صباغی رعایت آن را ضروری می دانند

این محصول به هیچ وجه نباید با چشم تماس پیدا کند.

حتما از عینکو دستکش استفاده شود.

در صورت تماس با چشم حتما ضروری هست با آب فراوان شستشو شود.

نگهداری این محصول

به مدت یکسال در بسته بندی اولیه

دور از سرما و یخبندان،گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمایی که کارشناسان برای نگهداری پیشنهاد می کنند 10+الی 30+ درجه سانتیگراد

 

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن، مایه بر پایه نفتالین سولفونات است که برای ساخت بتنی کارا و خود متراکم مورد استفاده قرار می گیرد و در شرایط نرمال از نظر گیرش و ساخت، بتنی با کاهش اساسی نسبت آب به سیمان و فزایش کلیه مقاومت ها.

خواص و اثرات فوق روان کننده بتن

افزایش اسلامپ

کارایی بتن با افزایش چشمگیری رو برو می شود

افزایش نفوذناپذیری

کاهش آب بتن

انسجام و سهولت پمپاژ افزایش می یابد

کاربردهای فوق روان کننده بتن

مناسب قطعات بتن پیش ساخته

بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور بالا

بتن های حجیم

قالب های لغزان

روش مصرف

روان کننده بتن را در هنگام ساخت بتن در بچینگ و یا به مخلوط بتن آماده در میکسر اضافه کنید، با کمی از آب اختلاط بتن مخلوط نموده بعد به بتن اضافه شود.

نکات ایمنی پیشنهاد شده توسط کارشناسان ما همان نکات گفته شده در بالا می باشد.

نگهداری این محصول با ابر روان کننده بتن برابر می باشد.

09143112147

04132868320-22

 

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن