32868320 - 041

eee
slid7
photo_2017-08-27_15-38-10

"<yoastmark

صنعت یدک آذربایجان

 

قالب بتن، فلزی صنعت یدک آذربایجان به مدیریت حاج یونس صباغی با چندین دهه قدمت در تولید قالب بتن 

بزرگترین تولید کننده قالب بتن

افتخار دارد بعنوان یکی از بزرگترین تولید کننده قالب بتن، بزرگترین تولید کننده جک سقفی عراقی

قالب بتن صباغی

قالب بتن صباغی

قالب بتن صنعت یدک

 

و مطرح ترین و پرسابقه ترین مجموعه های فعال

درعرصه تولید قالب های سازه بتنی در جهت عمران آبا دانی کشور گامهای موثری بردارد و همواره سعی برآن دارد

که با توکل به قوه الهی وهمیاری شما متخصصین درامرساخت و ساز بتواند تکنولوژی برتر رابه ارمغان بیاورد و با

هزینه های بهینه و با کمترین زمان ممکن بیشترین بهره برداری را داشته باشد. سرعت و سهولت قالب بندی،یکی

ازعوامل مهم دربهبود سرعت اجرای سازه های بتن مسلح به شمار می‌رود. قالب بتن صباغی با خدمات تولید و

فروش قالب بتن،بالابر، ستون ریز ، ویبراتور ، یونولیت،لوله داربستی، تخته قالب بندی انواع تخته روسی و ایرانی ،

بولت ،انواع جک خاموت زن، پاکت بتن ریزی تاور و … نو و کارکرده در خدمت کلیه عزیزان در عرصه ساخت و ساز می

باشد.

پوستر قالب بتن صباغی

قالب بتن صباغی

هدف صنعت یدک

 

تاکنون مقالات و مطالب زیادی در زمینه طراحی، ساخت،نصب وفروپاشی قالببندی به رشته تحریر در امده است

هدف صنعت یدک آذربایجان درک بهتر موضوع ارائه شده است.چون قالبندی بخش عظیمی از هزینه سازه بتنی

را به خود اختصاص می دهد، باید به آن توجه کافی نمود.بیشتر طراحان وقت قابل ملاحظه ای صرف می کنند

تا با به حدافلرساندن مقدار بتن و فولاد مصرفی، پروژه را اقتصادی کنند ولی هیچگونه توجه به هزینه قابل توجه

سیستم قالب بندی که بایدبه پروژه شکل دهد،نمی کنند. در بسیاری از پروژه ها هزینه ساخت، نصب و برچیدن

قالب، چندین برابر هزینه قالب بندی و بتن ریزی می شود. در بعضی سازه ها نیز هزینه قالب از هزینه بتن و فولاد

تجاوز می کند.

صنعت یدک آذربایجان روش های تجزیه و تحلیل قالب و اجزا آن به منظور کمک به طراح در توسعه سیستم قالب

بندی پروژه می باشد. هدف از قالب بندی تامین تکیه گاه ایمن برای بتن است تا زمانیکه بتن بارسیدن به مقاومت

کافی دیگر نیازی به قالب بتن نداشته باشد. یعنی قالب بندی یک سازه موقت برای نگهداری بتن و فولاد است.

مسئولیت ساخت سیستم قالب بندی ایمن و اقتصادی که اجرای آن نیز اسان باشد با طراح است و کیفیت پروژه

اجرا شده تا حدود زیادی به قالب بندی آن بستگی دارد.

ایمنی در قالب بندی قالب بتن 

 

فروپاشی قالب بندی بزرگترین نگرانی تمای طراحان و سازمان های دخیل در پروژه است اعم از کارقرما، طراح و

پیمانکار است. اصول مفاهیم و روش های ارائه شده در این کتاب، مبانی تحلیل وطراحی قالب را در بر می گیرد

و جوابگوی نیاز هر طراح قالب برای اطمینان از این که قالب ها طراحی شده کار آمد هستند، می باشد.این موضوع

نیازمند تحلیل دقیق شرایط عملکرد خاصی که در هر کارگاه وجود دارد می باشد. تشخیص بارهایی که بر قالب وارد

می شودانتخاب قالب وآرایش مناسب اجزابطوری که مقاومت کافی دربرابربارهای وارده راداشته باشدازاین

جمله می باشد.

اقتصاد در قالب بتن فلزی

 

در زمان طراحی قالب برای سازه ی بتنی بایداقتصاد مدنظرقرار گیرداقتصاددربرگیرنده عوامل زیادی است که

شامل بهای مصالح ، هزینه نیروی کار برای ساخت،نصب وبرچیدن قالب ها،وهزینه موردنیازبرای قالب بندی

می باشد. همچنین در بر گیرنده ضریب  تکرار مصالح قالب بندی بتن امکان استفاده مجدد از قالب ها برای مقاصد

دیگر، و هزینه پرداخت سطح بتن بعد از باز کردن قالب ها است. مصاله با هزینه اولیه زیاد،مانند قالب فلزی،بسیار

اقتصادی می باشد چرا که تعداد دفعات استفاده بیشتری دارند(ضریب تکرار بزرگتری دارند). معمولا در یک پروژه

مشخصه تحلیلی از قالب بندی پیشنهادی در اختیار طراح می باشد و در موارد پیشرفته نوع مصالح و روش قالب

بندی بتن نیز پیشنهاد می شود.

تنشهای مجاز در مصالح استفاده برای قالب

 

برای دست یافتن به حداکثر سرفه جویی اقتصادی قالب بندی بتن صنعت یدک آذربایجان پیشنهاد می کند،بجاست

که ازحداکثر تنش مجاز در طراحی قالب بتن استفاده شود.دانستن رفتار بارها وفشارهای وارده به قالب بمنظور تعیین

تنش وارده و مقایسه آن با تنش مجاز ضروری است.در ابتدای بتن ریزی، حداکثرفشاریاوزن آن به تکیه گاه های قالب

بتن وارد می شود.با این وجود درمدت زمان کوتاهی(آگاهی اوقات کمتر از۲ساعت )فشار روی قالب دیوار و ستون

به حداکثر مقدار خود می رسد،سپس شروع به کاهش می نمایدتا به صفر برسد.در نتیجه قالب در پریود زمانی

نسبتا کوتاهی در معرض تنشهای حداکثر قرار می گیرد.در طی چندساعت پس ازبتن ریزی شاه تیرها، تیرچه ها

ودال های بتن شروع به گیرش می نمایندو پیوستگی آن بافولاد مسلح کننده افزایش می یابدوبه این صورت با

افزایش تدریجی مقاومت،بتن وزن خودرا تحمل می نماید.هرچند همیشه بتن برای چند روز در قالب بتن می ماند

در این مدت تنش وارده به قالب در اثرافزایش مقاومت بتن،به تدریج کاهش  میابد. در نتیجه حداکثر تنش وارده به

قالب موقتی است و مدت اثر ان بر قالب کمتر از مدتی است که قالب در محل باقی می ماند.

حداکثر تنش مجاز تعیین شده برای الوار،معمولا برمبنای حداکثر طراحی،که تقربیا برای ۱۰ سال به طور ثابت به

آن وارد می شود،می باشد.اگر مدت تاثیر آن فقط چندساعت یاچند روزباشد(نظیر آنچه در قالب اتفاق می افتد)

مقادار تنش مجاز مصالح را می توان بالاتر برد.

استفاده از ابعاد استاندارد

 

مصالح مورداستفاده درقالب بندی مانندا:لوار،پلای وود،قالب بتن فلزی درابعادوطرح های استانداردموجودمی باشد

صرفه اقتصادی قابل ملاحظه ای رامی توان درطراحی بدست آورد،اگرطراح ابعادسازه بتنی رابگونه ای انتخاب نماید

که با این ابعاداستانداردمطاقبت داشه باشد.طراح هایی که خارج ازابعادواندازه های قالب های استانداردباشدنیاز

به هزینه قابل ملاحظه ای برای طراحی و ساخت قالب های خاص دارند.

موارد هزینه

طرح Aبا تاکید بر هزینه مصالح اصلی

طرح Bبا تاکید برسهولت ساخت

درصد افزایش (کاهش)
Bنسبت به A

قالب بندی
مصالح موقت،نیروی کار و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت،نصب و برچیدن قالب و شمع فلزی

5/25
دلار بر فوت مربع%51

3/50
دلار بر فوت مربع
%39

%33 کاهش

بتن
مصالح دائمی و نیروی کارموردنیاز برای بتن ریزی و پرداخت بتن

2/85
دلار بر فوت مربع
%27

300
دلار بر فوت مربع
%33

%5 افزایش

فولادمسلح کننده
مصالح تجهیزات و نیروی کار مورد نیاز فولاد مسلح کننده

2/25
دلار بر فوت مربع
%22

2/50
دلار بر فوت مربع
%28

%11 افزایش

هزینه کل

10/35
دلار بر فوت مربع


%100

9/00
دلار بر فوت مربع%100

%13 کاهش

این جدول اثرطراحی سازه برروی هزینه کل یک ساختمان فرضی رانشان میدهدکه درآن تقدم بااقتصادی شدن

هزینه مصالح اصلی بوده است.در طرحAصرفه جویی درمصالح اصلی یعنی بتن وفولاد مسلح کننده درنظرگرفته

شده است.هزینه کل سازه ۱۰/۳۵دلاربه ازای هرفوت مربع زیربنامی باشد.برای طرحB،همان پروژه مجدداطراحی

شده است به این صورت که بادرنظرگرفتن فرایندهای اجرایی ابعاد اعضای سازه ای باابعادقالب های استاندارد

هماهنگ طرح شده است تاساخت سازه آسانترشود.مشاهده می شودتاثیر اجرایی شدن طرح براقتصادپروژه بیش

ازتاثیرصرفه جویی درمصالح است.کاهش یافتن زمان،منجربه کاهش یافتن هزینه،نیروی کار برای ساخت،نصب و

برچیدن شمع فلزی و قالب می شود. بایدبه خاطرداشت درطرحBهزینه مصالح اصلی درمقایسه باطرح Aداقعا

افزایش یاته است.با این وجود،بیش ازافزایش هزینه مصالح اصلی صرفه جویی دراثرسهولت اجراییی ایجادشده است.

نتیجه ۸%درصدصرفه جویی درهزینه است.

 

 

 

آدرس : تبریز – بعد از سه راه فرودگاه نرسیده به پل مایان – مابین کوی اطلس و سولماز – صنعت یدک آذربایجان